Farní ohlášky neděle 1. října 2023 - 26. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Středa 4. října 2023

Památka sv. Františka z Assisi

Pátek 6. října 2023

První pátek v měsíci. Možnost přijetí svátosti smíření od 17:00 hod.

Sobota 7. října 2023

Památka Panny Marie Růžencové, 1. sobota v měsíci

Další informace

  • 1.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod. Srdečně zveme.
  • 2.I letos bude na Starém Brně pokračovat kytarová schola. Setkání budou na Starém Brně v neděli po mši v 9.00 hod. Jedná se o následující neděle: 15.10.; 29.10.; 5.11.; 19.11.; 3.12. a 17.12.2023
  • 3.Přehled pravidelných pastoračních aktivit najdete na vývěsce a na webu naši farnosti. https://www.opatstvibrno.cz/farnost/pastoracni-aktivity.html
  • 4.V úterý 3. října v 19:00 hod jsou zváni vysokoškoláci na Petrov, kde bude sloužena mše sv. na zahájení akademického roku biskupem Pavlem Konzbulem.