Farní ohlášky - 8. října 2023 - 27. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Středa 11. října 2023

Památka sv. Jana XXIII, papeže

Čtvrtek 12. října 2023

Památka bl. Marie Terezie Fasce, augustiniánky

Pátek 13. října 2023

Vzpomínka na zemřelé OSA

Sobota 14. října 2023

Památka bl. Gundisalva z Lagosu, augustiniána

Další informace

  • 1.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod. Srdečně zveme.
  • 2.I letos bude na Starém Brně pokračovat kytarová schola. Setkání budou na Starém Brně v neděli po mši v 9.00 hod. Jedná se o následující neděle: 15.10.; 29.10.; 5.11.; 19.11.; 3.12. a 17.12.2023
  • 3.Po mši svaté budou členové mariánských legií rozdávat pozvánky na obnovení Mariiny legie v naši farnosti. Těšíme se na setkání v úterý 10. října v 16:00 hod ve farní kavárně. Vstup brankou u dvou cypřišů.
  • 4.Přehled pravidelných pastoračních aktivit najdete na vývěsce a na webu naši farnosti. https://www.opatstvibrno.cz/farnost/pastoracni-aktivity.html