Farní ohlášky - 15. října 2023 - 28. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Úterý 17. října 2023

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa

Středa 18. října 2023

Svátek sv. Lukáše evangelistu

Pátek 20. října 2023

Památka sv. Magdaleny z Nagasaki, augustiniánky a mučednice

Sobota 21. října 2023

V naší farnosti bude v 18:00 hod. tradiční bohoslužba s pobožností ke svaté Ritě s žehnáním růží

Další informace

  • 1.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod. Srdečně zveme.
  • 2.Prosíme o pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté
  • 3.V neděli 22. října 2023 bude sbírka na misie.
  • 4.Přehled pravidelných pastoračních aktivit najdete na vývěsce a na webu naši farnosti. https://www.opatstvibrno.cz/farnost/pastoracni-aktivity.html