Farní ohlášky - 22. října 2023 - 29. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Úterý 24. října 2023

památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Středa 20. října 2023

památka sv. Jana Stone, augustiniána a mučedníka

Sobota 28. října 2023

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Další informace

  • 1.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod. Srdečně zveme.
  • 2.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté
  • 3.Upozorňujeme, že příští víkend se mění čas z letního na zimní.
  • 4.Zveme farníky na farní výlet na Oravu v termínu 10. – 11. listopadu. Zájemce prosíme o vyplnění závazné přihlášky v sakristii.
  • 5.Přehled pravidelných pastoračních aktivit najdete na vývěsce a na webu naši farnosti. https://www.opatstvibrno.cz/farnost/pastoracni-aktivity.html