Farní ohlášky - 29. října 2023 - 30. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Středa 1. listopadu 2023

slavnost všech svatých

Čtvrtek 2. listopadu 2023

vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Pátek 3. listopadu 2023

První pátek v měsíci. Možnost přijetí svátosti smíření od 17:00 hod

Sobota 4. listopadu 2023

památka sv. Karla Boromejského, biskupa a první sobota v měsíci.

Další informace

  • 1.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod. Srdečně zveme. Od dnešní neděle budou v bazilice k rozebrání texty nedělní liturgie a zamyšlení na každý den.
  • 2.Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se v kostele se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry. Od 1. do 8.11. je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé (třeba jen v duchu).
  • 3.Ve čtvrtek 2.11. 2023 v 19:00 v naši bazilice zazní Requiem Maurice Duruflého v podání Ensemble versus.
  • 4.V pátek v 10:00 hod. bude v bazilice pohřeb P. Jana Zachovala. Mši sv. bude celebrovat biskup Vojtěch Cikrle.