Farní ohlášky 5. listopadu 2023 - 31. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Čtvrtek 9. listopadu 2023

svátek posvěcení Lateránské baziliky

Pátek 10. listopadu 2023

památka sv. Lva Velikého, papeže

Sobota 11. listopadu 2023

památka sv. Martina, biskupa

Další informace

  • 1.Do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. otce) je návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.
  • 2.Od středy 8.11.2023 budou úřední hodiny farní kanceláře ve středu od 16:00 hod do 17:30 hod. Nedělní úřední hodiny zůstanou nezměněny, t.z. od 12:00 hod do 13:00 hod.
  • 3.Komunita Sant´Egidio organizuje sbírku oblečení pro lidi bez domova v kostele sv. Michala. Více na plakátku na vývěsce.
  • 4.Ve středu 15. listopadu po mši sv. bude úklid kostela. Rádi bychom vás poprosili o pomoc.
  • 5.Rozhodnutím generálního převora se otec Jan Biernat od 1. listopadu 2023 stal členem komunity v Praze. Děkujeme za jeho službu v Brně a přejeme mu požehnání v jeho nové komunitě.