Farní ohlášky neděle 12. listopadu 2023

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Pondělí 13. listopadu 2023

Památka sv. Anežky České, panny – možnost účasti na mši sv. u milosrdných bratří v kostele sv. Leopolda v 18:00 hod.

Středa 15. listopadu 2023

Památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

Pátek 17. listopadu 2023

Památka sv. Alžběty Uherské, panny

Další informace

  • 1.Farní kavárna je otevřena každou neděli od 10:00 hod. Srdečně Vás zveme
  • 2.Ve středu 15. listopadu 2023 po mši svaté bude úklid baziliky. Prosíme farníky o pomoc při úklidu
  • 3.Dnes v 16.00 v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude koncert varhanní a duchovní hudby skladatele Mariána Gregora "Messe de Pentecote"
  • 4.V neděli 19. listopadu 2023 bude sbírka na podporu katolických médií.
  • 5.Středoškolské Katolické Hnutí (SKH) pořádá hru po brněnských kostelích. Hra spočívá v navštívení kostela, oskenování QR kódu z plakátku, zodpovězení na otázky ohledně kostela (např. kdy byl kostel založen?) a modlitbě za mládež. Hra bude probíhat během týdne modliteb za mládež (19-25.11.2023) v brněnských kostelích. Jejich seznam naleznete spolu s dalšími informacemi na instagramu skh_brno.