Farní ohlášky 19. listopadu 2023 - 33. neděle v mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Úterý 21. listopadu 2023

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa 22. listopadu 2023

památka sv. Cecílie, mučednice

Pátek 24. listopadu 2023

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Další informace

  • 1.Děkujeme za pomoc při úklidu baziliky ve středu po mši svaté.
  • 2.Ve středu bude po mši svaté v 18:00 hod. v naší farnosti bude tradiční mše svatá s pobožností ke sv. Ritě s žehnáním růží.
  • 3.Středoškolské Katolické Hnutí (SKH) pořádá hru po brněnských kostelích. Hra spočívá v navštívení kostela, oskenování QR kódu z plakátku, zodpovězení na otázky ohledně kostela (např. kdy byl kostel založen?) a modlitbě za mládež. Hra bude probíhat během týdne modliteb za mládež (19-25.11.2023) v brněnských kostelích. Jejich seznam naleznete spolu s dalšími informacemi na instagramu skh_brno.
  • 4.Srdečně zveme děti a rodiče na tvoření adventních věnců, které se bude konat v sobotu 2. prosince od 14:00 hod ve farní kavárně.