Farní ohlášky 31. prosince 2023 - Svátek svaté rodiny

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Neděle 31. prosince 2023

Mše sv. na ukončení občanského roku v 17:00 hod.

Pondělí 1. ledna 2024

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Úterý 2. ledna 2024

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Středa 3. ledna 2024

Památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Pátek 5. ledna 2024

První pátek v měsíci

Sobota 6. ledna 2024

Slavnost Zjevení Páně.

Další informace

  • 1.V pondělí 1. ledna budou mše sv. v 9:00 a v 11:00 hod. Mše svatá z 7:30 hod bude přeložena na 18:00 hod.
  • 2.V sobotu 6. ledna bude mše sv. v 18:00 hod. Mši sv. bude hudebně doprovázet sbor Vídeňaček (při ZUŠ F. JÍLKA)