Farní ohlášky 28. ledna 2024

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Středa 31. ledna 2024

Památka sv. Jana Boska, kněze

Pátek 2. února 2024

Svátek uvedení Páně do chrámu

Sobota 3. února 2024

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Další informace

  • 1.V pátek 2. února je první pátek v měsíci a zároveň svátek uvedení Páně do chrámu. Při mši sv. v 18:00 hod budeme žehnat hromniční svíce, proto si je přineste sebou. Po mši sv. bude tradiční pobožnost k Nejsvětějšímu Srdce Ježíšovu.
  • 2.V sobotu 3. února budeme udělovat po mši sv. v 18:00 hod. svatoblažejské požehnání. Následovat bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci.
  • 3.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena každou neděli od 10:00 hod.
  • 4.Během jarních prázdnin od 3.2. do 11.2. budou pozastaveny všechny pastorační aktivity farnosti. Rovněž v daném období bude uzavřena farní kancelář.
  • 5.Milí přátelé, v dnešním Markově evangeliu jsme slyšeli, že Ježíšovo učení má skutečnou moc. Tato moc však potřebuje hlasatele, aby mohla pronikat skrze svědectví a službu do lidských srdcí. Vzhledem k tomu, že je tu opět doba spojená s životním rozhodováním nejen pro ty, kdo budou skládat maturitní zkoušku, obracím se na vás, kteří zvažujete vykročit ke kněžské službě. Jde o povolání, o němž svatý farář arský říká, že má být láskou Kristova srdce. Žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit jako málo čitelná. O to více potřebujeme obětavé, odhodlané a radostné kněze. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří vnímáte povolání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku do kněžského semináře můžete zaslat poštou na sekretariát Biskupství brněnského do konce března 2024. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách biskupství. V modlitbě biskup Pavel