Farní ohlášky 4. února 2024

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Úterý 6. února

Památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků

Středa 7. února

Památka bl. Anselma Polanka, augustiniána

Další informace

  • 1.Během jarních prázdnin od 3.2. do 11.2. budou pozastaveny všechny pastorační aktivity farnosti. Rovněž v daném období bude uzavřena farní kancelář.
  • 2.Brněnské děkanství organizuje kurz lektorů, který se bude konat v kláštere Milosrdných bratří v sobotu 24. února. Začátek je v 14:00 hod. a ukončení mší sv. v 18:00 hod. Přednes Božího Slova je služba tak veliká a krásná, že je třeba jí věnovat pozornost. Setkání má pomoci těm, kdo ji vykonávají i těm, kdo jim naslouchají. Zváni jsou zvláště ti, kteří čtou při bohoslužbách. PROGRAM: Úvodní přednášku bude mít ThLic. Stanislav Pacner, Ph.D. Motto: „Hospodine, mluv, tvůj služebník naslouchá.“ Boží slovo v životě křesťana Po přestávce budou dvě kratší témata o která se podělí děkan o. Vladimír a viceděkan o. Jan: jak správně porozumět textu a praktické zásady lektorské služby. Časově nejdelší blok bude mít herec, choreograf, režisér a moderátor Igor Dostálek. Zabývat se budeme správným přednesem a rétorickou dovedností. Zveme Vás na mši svatou, která uzavře naše setkání v kostele sv. Leopolda v 18:00 hod. Po mši svaté bude pro zájemce krátká komentovaná prohlídka opraveného kostela.