Farní ohlášky 11. února 2024

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Úterý 13. února

Památka blahoslavené Kristíny ze Spoleta, augustiniánky

Středa 14. února

Popeleční středa

Pátek 16. února

Památka blahoslaveného Šimona z Cascie, augustiniána

Další informace

  • 1.Ve středu 14. února je popeleční středa, kterou začíná postní doba. Je to den přísného půstu, t.z. půstu zdrženlivosti od masa a půstu újmy (jen jednou za den úplné nasycení).
  • 2.V postní době budeme mít pobožnost křížové cesty vždy v pátek a v neděli v 17:15 hod.
  • 3.Dnes bude farní kancelář ještě zavřena.
  • 4.Brněnské děkanství organizuje kurz lektorů, který se bude konat v kláštere Milosrdných bratří v sobotu 24. února. Začátek je v 14:00 hod. a ukončení mší sv. v 18:00 hod. Přednes Božího Slova je služba tak veliká a krásná, že je třeba jí věnovat pozornost. Setkání má pomoci těm, kdo ji vykonávají i těm, kdo jim naslouchají. Zváni jsou zvláště ti, kteří čtou při bohoslužbách. PROGRAM: Úvodní přednášku bude mít ThLic. Stanislav Pacner, Ph.D. Motto: „Hospodine, mluv, tvůj služebník naslouchá.“ Boží slovo v životě křesťana Po přestávce budou dvě kratší témata o která se podělí děkan o. Vladimír a viceděkan o. Jan: jak správně porozumět textu a praktické zásady lektorské služby. Časově nejdelší blok bude mít herec, choreograf, režisér a moderátor Igor Dostálek. Zabývat se budeme správným přednesem a rétorickou dovedností. Zveme Vás na mši svatou, která uzavře naše setkání v kostele sv. Leopolda v 18:00 hod. Po mši svaté bude pro zájemce krátká komentovaná prohlídka opraveného kostela.
  • 5.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod. Srdečně zveme.
  • 6.Přijměte pozvání na Valentinskou pouť do kostela sv. Michaela v Brně dne 13.2. 2024. Začíná se mší svatou v 17.00, následuje přednáška jáhna Jana Špilara na téma Rosteme společně a akci zakončíme modlitbou chval s kapelou Brno Worship. Těšit se můžete také na další doprovodný program.