Farní ohlášky 18. února 2024 - 1. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 22. února 2024

Svátek Stolce svatého Petra, apoštola

Další informace

  • 1.Ve čtvrtek bude po mši svaté tradiční pobožnost k sv. Ritě spojená se žehnáním růží.
  • 2.V postní době budeme mít pobožnost křížové cesty vždy v pátek a v neděli v 17:15 hod.
  • 3.Brněnské děkanství organizuje kurz lektorů, který se bude konat v kláštere Milosrdných bratří v sobotu 24. února. Začátek je v 14:00 hod. a ukončení mší sv. v 18:00 hod. Zváni jsou zejména ti, kteří čtou při bohoslužbách.
  • 4.Příští neděli 25. února bude sbírka „Haléř sv. Petra“. Sbírka je určena na dobročinnost svatého Otce. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • 5.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod.