Farní ohlášky 3. března 2024 - 3. neděle postní

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Další informace

  • 1.Děkujeme farníkům za pomoci při úklidu baziliky minulou středu.
  • 2.Minulou neděli byla sbírka „Haléř sv. Petra“ v naší farnosti jsme vysbírali 32.800 Kč. Děkujeme za vaši štědrost a podporu charitativních činností.
  • 3.V úterý 5.11.2024 po večerní mši sv. bude setkání farní rady.
  • 4.V postní době budeme mít pobožnost křížové cesty vždy v pátek a v neděli v 17:15 hod.
  • 5.V dnech 15. – 22. června 2024 augustiniáni v České republice organizují pouť do Itálie. Pouť bude provázet otec Angelo Lemme. Více informací pro zájemce najdete na vývěsce.
  • 6.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod.