Farní ohlášky 10. března 2024

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

Další informace

  • 1.V postní době budeme mít pobožnost křížové cesty vždy v pátek a v neděli v 17:15 hod.
  • 2.V dnech 15. – 22. června 2024 augustiniáni v České republice organizují pouť do Itálie. Pouť bude provázet otec Angelo Lemme. Více informací pro zájemce najdete na vývěsce.
  • 3.Farní kavárna je pro vás dnes otevřena od 10:00 hod.
  • 4.U východu z baziliky je k dispozici Katolický týdeník.
  • 5.Dne 13. března bude uzavřena farní kancelář. V případě nutnosti obraťte se na farní vikáře: P. Wita (606 282 681) a P. Andrése (737 798 680).