Návštěva ministra kultury v opatství 7. 11. 2019

Dne 7.11.2019 poctil svou návštěvou Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina pan ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek za doprovodu prvního náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka, náměstka primátorky města Brna Bc. Tomáše Koláčného a Ing. Marka Fišera, radního města Brna pro oblast kultury. Pan ministr s doprovodem navštívili knihovnu opatství a měli možnost si prostudovat vzácný rukopis Gregora Johanna Mendela, otce genetiky a bývalého opata. Pan ministr přislíbil opatství svou podporu a ocenil význam rukopisu pro budoucí generace, rovněž souhlasil s tím, že by měl být rukopis zapsán jako Národní kulturní památka a patří do seznamu UNESCO. Pan ministr byl při návštěvě seznámen se všemi aktivitami, které opatství nyní podniká, aby byl náležitě doceněn význam osoby Gregora Johanna Mendela, myšlenka obnovení skleníku, ve kterém Mendel objevil zákony dědičnosti, i pořádání oslav 200 let od narození Mendela se mu velice líbila.
Opatství si velice váží návštěvy pana ministra a jeho otevřeného a pozitivního přístupu.

ministr