Advent 2019

SLA_4875
Přivítali jsme kandidáty na svátost Biřmování
SLA_4878
SLA_4881
SLA_4894
SLA_4898
Přišel k nám sv. Mikuláš
SLA_4908
SLA_4913
SLA_4918
SLA_4920
SLA_4923
SLA_4924
SLA_4942
"šli jsme do Betléma"
SLA_4945
Slavili Roráty
SLA_4949
SLA_4954
SLA_4961
SLA_4963
SLA_4969
... a zdobili baziliku ...
SLA_4976
SLA_4980
SLA_4982
SLA_4983
SLA_4991
SLA_4995
SLA_4997
SLA_5012
SLA_5014
SLA_5029