Podepsání memoranda o spolupráci přípravy k výročí 200 let od narození G.J. Mendela 6.1.2020.

Proslov P. Angela Lemme při podepisování memoranda 6. 1. 2020
Vzácní hosté, pane biskupe, paní primátorko, pane hejtmane, vážené dámy a pánové,
Velmi mě těší, že přišel okamžik, kdy podepisujeme dokument o spolupráci při přípravě oslav dvoustého výročí narození Gregora Johanna Mendela. Tento náš skromný spolubratr a zároveň genius vědy zde zanechal hlubokou stopu, ze které dodnes můžeme číst a čerpat poučení a povzbuzení a nechat se inspirovat jeho osobností.
Mnohé z jeho života bylo již odhaleno, ale nevešlo do širšího povědomí. Je před námi hodně práce.
Blížící se kulaté výročí jeho narození je příležitostí tento dluh napravit.
Podepisujeme memorandum s institucemi města i kraje a doufáme, že se i v řadách vás přítomných najdou tací, které Mendelův odkaz osloví a budou jej šířit dál.
Mendlova každodenní pečlivá, svědomitá a odpovědná práce, která přinesla tolik dobrého ovoce, je nadčasový odkaz, který nevyblednul. Zvláště v dnešní době je nutné ukazovat na zdravé kořeny, ze kterých roste dobrý život, dobrá práce a užitek pro všechny. Toto je poselství starobrněnského opatství, kde se tyto ctnosti po staletí pěstovaly.
Děkuji za pozornost a všechny vás zvu na pietní akt s pokládáním věnců k náhrobku Gregora Johanna Mendela na Ústředním hřbitově. Věnec je symbolem vítězství. Gregor ve svém životě zvítězil a pomáhá svým odkazem vítězit dalším.

 

Proslov P. Jana Biernata při podepisování memoranda o spolupráci 6. 1. 2020
Vaše excelence, otče biskupe, vážená paní primátorko, vážený pane hejtmane, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi říci pár slov k dnešní události podepsání memoranda o spolupráci mezi opatstvím, magistrátem města Brna a jihomoravským krajským úřadem na přípravách oslav dvoustého výročí narození Gregora Johanna Mendela v roce 2022.
Velmi mě těší, že jsme se dopracovali ke shodě spolupracovat na přípravách těchto významných oslav. Dovolte mi osobní reflexi cesty k poznání významu Gregora Johanna Mendela. Na střední škole jsem se dozvěděl, že nějaký Gregor Johann Mendel založil genetiku. Během řeholního života v augustiniánském řádu jsem zjistil, že je to můj spolubratr. Po příjezdu do Brna, na místo jeho působení, mě jeho život a odkaz začal více a více zajímat. Pochopil jsem, že patří k největším vědcům historie světa, stojí mezi takovými velikány, jako Mikuláš Koperník, Einstein nebo Charles Darwin.
Zároveň mě překvapilo, že o Mendelovi v jeho vlastní zemi není skoro slyšet. V Polsku máme po Koperníkovi pojmenovanou spoustu ulic a náměstí, škol a různých institucí. Jeho sochy zdobí mnohá města a my Poláci jsme na svého rodáka velmi pyšní.
Před pěti lety přišla na Starobrněnské opatství rozhodnutím otce generála augustiniánského řádu nová komunita s novým vedením.  Tehdy jsme zjistili, že opatství je velmi uzavřené a většina památek po Gregoru Johannu Mendelovi leží v trezorech a skříních. Velkým překvapením bylo, že vzácný rukopis, který se před pár lety vrátil na Staré Brno, je opět za hranicemi. Po celoročním boji jsme jej z Vídně přivezli zpět na Staré Brno.
Naše úsilí otevřít opatství a zpřístupňovat artefakty po Gregoru Johannu Mendelovi a další umělecké a liturgické předměty začalo nacházet podporu u různých osob a institucí.
Oceňujeme spolupráci s Mendlovým muzeem Masarykovy univerzity. Tato instituce nám po odborné stránce velmi pomohla. Bývalý ředitel pan Ondřej Dostál nás upozornil na vzácné předměty v opatství a přišel s myšlenkou rozšířit stávající expozici o další  augustiniánské skvosty, kterou jsme zrealizovali. Velmi cennou podporu jsme získali ve firmách SunDrive a Společně, kteří nám pomáhali s realizací rozšíření muzejních prostor. Také se podíleli na přípravách Mendlova festivalu. Doposud jsou našimi partnery, na které se můžeme spolehnout. Plodem této spolupráce je připravený projekt obnovy Mendelova skleníku. Spolupráce opatství s městem a krajem se začala již dříve. Jsme velmi vděčni, že se nám daří ji dále rozvíjet.
Je mým snem, aby tento významný klášter a odkaz Gregora Johanna Mendela byl stejně známý v naší zemi, jako je znám daleko za jejími hranicemi. Děkuji za pozornost.

 

 

SLA_5292
SLA_5294
SLA_5297
SLA_5299
SLA_5308
SLA_5310
SLA_5312
SLA_5318
SLA_5322
SLA_5324
SLA_5325
SLA_5331
SLA_5333
SLA_5335
SLA_5336
SLA_5338
SLA_5340
SLA_5347
SLA_5349
SLA_5353
SLA_5355
SLA_5366
SLA_5369
SLA_5372
SLA_5376
SLA_5377
SLA_5385
SLA_5387
SLA_5395
SLA_5406
SLA_5411
SLA_5415
SLA_5421
SLA_5438
SLA_5448
SLA_5457
SLA_5474
SLA_5481
SLA_5484
SLA_5494
SLA_5497
SLA_5499
memorandum1
memorandum2