Křížová cesta

1
Pán Ježíš odsouzen k smrti
2
Pán Ježíš přijímá kříž
3
Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4
Pán Ježíš potkává svou Matku
5
Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6
Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7
Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8
Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9
Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10
Pán Ježíš zbaven roucha
11
Pán Ježíš přibit na kříž
12
Pán Ježíš umírá na kříži
13
Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14
Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu