Svátost biřmování 11. 2. 2018 (foto Lukáš Potáček)

IMG_8114-2200
IMG_8117-2200
IMG_8135-2200
IMG_8143-2200
IMG_8145-2200
IMG_8152-2200
IMG_8170-2200
IMG_8174-2200
IMG_8177-2200
IMG_8179-2200
IMG_8183-2200
IMG_8191-2200
IMG_8212-2200
IMG_8213-2200
IMG_8219-2200
IMG_8224-2200
IMG_8225-2200
IMG_8228-2200
IMG_8237-2200
IMG_8242-2200
IMG_8255-2200
IMG_8262-2200
IMG_8273-2200
IMG_8279-2200
IMG_8280-2200
IMG_8289-2200