Zahájení noviciátu v opatství na Starém Brně 15. 9. 2018

V sobotu 15. září 2018 o svátku Panny Marie Bolestné byl zahájen v našem opatství noviciát. Máme tři novice, dva z našeho opatství: Tomáše Machaje a Jakuba Starého a třetí novic Julius Kunc připutoval ze Slovenska. Magistrem noviciátu je otec Angelo Lemme. Na pomoc mu byli posláni dva otcové ze Slovenska: otec Milan Hermanovský a otec Jozef Jurdák. Je to pro augustiniánské opatství i farnost na Starém Brně významný historický mezník a velké Boží požehnání. Po velmi dlouhé době Bůh skrze naše novice otevírá budoucnost. Proto prosíme o modlitby za novice i ty, kdo je připravují. Neustávejme v modlitbách za další povolání do opatství. Toto místo bylo vždy velkým darem nejen pro Brno, kéž je tomu tak i nadále.

IMG-20180916-WA0001
IMG-20180916-WA0002
IMG-20180916-WA0030
IMG-20180916-WA0003
IMG-20180916-WA0014
IMG-20180916-WA0015
img-20180916-wa0017-1
IMG-20180916-WA0022
IMG-20180916-WA0040