Pozvání do klauzury 8-10.3.2019

Od pátku 8.3. do neděle 10.3. 2019 u nás v opatství proběhl víkend otevřených dveří, kdy se mohli zájemci z řad chlapců setkat s novici a prožít s nimi nějaký čas. Mohli si vyzkoušet život v noviciátu, seznámit se s historií a významem řádu sv. Augustina a vkročit i na místa, kam se lidé běžně nedostanou. Navštívili jsme i kostel sv. Tomáše, kde dříve Augustiniáni v Brně sídlili. Věříme, že naši hosté prožili pěkné chvíle zklidnění a poznání nových věcí.

20190308_203023-2200
20190308_212235-2200
20190308_212307-2200
20190308_212339-2200
sv_tomas-2200