Mendel je včelař 20-21. 7. 2019

V neděli 21. července jsme si připomínali 197. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Známe a vážíme si tohoto pokorného muže, angažovaného řeholníka a kněze, jednoho z velkých vědců světa. Město Brno i Starobrněnské opatství se dostalo do povědomí světa skrze život tohoto skromného, pracovitého a houževnatého muže víry a vědy.
Letošní oslavy nesou název „Mendel je včelař“. Včela je symbolem houževnaté pracovitosti, nesmírné užitečnosti a nezastupitelnosti v řetězci živé přírody. Symbol včely velmi dobře zobrazuje charakteristické vlastnosti starobrněnského opata. Církev pracovitou včelu vyzvedává i ve velikonočním chvalozpěvu a děkuje za její obětavou práci. Svíce vyrobené ze včelího vosku nesly po celá staletí světlo do temnot.
Starobrněnský génius Gregor Johann Mendel svou pracovitostí, hlubokou vírou a usilovným hledáním Božích zákonů v přírodě také zažehl velké světlo a položil základ novému vědnímu oboru – genetice.
Hlavní oslavy výročí jeho narození se konaly zde ve starobrněnském opatství, na místě, kde žil, pracoval a odhalil zákony genetické dědičnosti. Včela potřebuje úl, svíce potřebuje svícen. Komunita augustiniánů, do které byl Mendel přijat, byla takovým úlem nebo svícnem pro Mendla a jeho vědeckou práci.
Augustiniánská komunita ze Starého Brna se cítí zavázána předávat poselství života svého spolubratra a skromného génia dalším generacím. Jsme vděčni každému, kdo chce s námi toto poselství šířit. Mendel svědectvím svého života a vědeckým odkazem stále světu svítí. A svíce potřebuje svícen.
Obyvatelé Brna by měli být hlavní součástí tohoto svícnu, především však starobrněnští farníci.
Oslav se zúčastnil otec Alejandro Moral, generál augustiniánského řádu a otec Franz Klein, hlavní ekonom augustiniánského řádu. Pozvání přijal též P. Marek Orko Vácha, jeden z největších znalců díla a odkazu Gregora Johanna Mendela v České republice.
Ať nás tyto oslavy inspirují a povzbudí k další práci na šíření odkazu tohoto velkého muže vědy a víry.

IMG_3489a-2200
Slavnostní otevření nové expozice Opatského muzea.
IMG_3496a-2200
Expozice věnovaná Leoši Janáčkovi
IMG_3497a-2200
IMG_3499a-2200
IMG_3503a-2200
Vážení hosté se podepisují do pamětní knihy: generál řádu Augustiniánů P. Alejandro Moral
IMG_3506a-2200
Vážení hosté se podepisují do pamětní knihy: hlavní ekonom řádu Franz Klein
IMG_3507a-2200
Vážení hosté se podepisují do pamětní knihy: P. Jan Mráz
IMG_3511a-2200
Zastupitelé Augustiniánů, Masarykovy univerzity i města Brna na hlavním podiu při Mendlově festivalu
IMG_3513a-2200
Zastupitelé Augustiniánů, Masarykovy univerzity i města Brna na hlavním podiu při Mendlově festivalu