Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci

Letos je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnost již od 25. října 2020.

Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.


Obecné podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

  • daný den přijmout eucharistii
  • navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
  • pomodlit se na úmysl Svatého otce
  • v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď