Dětský sbor baziliky

První oficiální vystoupení Dětského sboru baziliky pod vedením sbormistra Stanislava Boldižára bylo na dětské půlnoční mši 24.12.2015. V průběhu následujcího roku se začal Dětský sbor pravidelně setkávat k nácviku zpěvu při liturgii.

Sbormistr se na základě hlubšího studia historie rozhodl navázat na původní uskupení dětských zpěváků na Starém Brně související právě s Augustiniány.

Roku 1653 se hraběnka Sibylla Polyxena Montani zasloužila o založení fundace obnosem 15 000 zlatých. Fundace sloužila k vydržování šesti hudebně nadaných chlapců, později byl jejich počet zdvojnásoben. Vokální složka byla tvořena osmi fundatisty vždy po dvou zpěvácích v hlasech a zbytek chlapců je doprovázel na hudební nástroje. Na hudbě se taktéž podíleli novici a řádoví bratři. Vedoucí postavení v hudebním životě celého konventu měl ředitel kůru. Do této funkce byli většinou ustanovováni mladí kněží. Tehdy svatotomášský kůr (později starobrněnský) nedisponoval větším množstvím zpěváků na rozdíl od ostatních brněnských kůrů, ale díky fundaci je značně převyšoval kvalitou. Jedním z Modráčků, jak se tehdy podle světlemodrých obleků mladým zpěvákům říkalo, byl i pozdější světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček. Chlapci byli většinou z chudých poměrů, ale s velkým hudebním nadáním. Bylo jim umožněno důkladné hudební vzdělání spojené se zajišťováním hudby při mších a klášterních hudebních produkcích, někdy i brněnských koncertech a operních představeních. (zdroj: SEHNAL, Jiří - Vysloužil, Jiří . Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2001. )

Dnešní podoba dětského sboru je lehce odlišná, i když početně podobná. Členy jsou jak chlapci, tak i děvčata. Všichni mladí členové navštěvují základní umělecké školy a ovládají hru na hudební nástroj. Jejich umu je tak využíváno jak pro doprovod dětského sboru, tak pro doprovázení Komorního sboru baziliky.

V repertoáru Dětského sboru jsou různá moteta z archívu Starobrněnského kláštera, figurální mše a drobná díla takových autorů jako Wolfganga Amadea Mozarta, Adama Václava Michny z Otradovic či starobrněnského skladatele Miroslava Příhody, ale i díla sbormistra Stanislava Boldižára.

Posláním dětského sboru je vychovávat mladé zpěváky v duchu hudebních tradic v lásce k hudbě, v úctě k liturgii a rozvíjet jejich hudební talent s vědomím, že se jedná o Boží dar, který by neměl být přehlížen.

V průběhu školního roku dětský sbor zkouší vždy v neděli od 10:00 v přednáškovém sále kláštera, v průběhu prázdnin se nezkouší. Rádi do našich řad přijmeme další nové zpěváky. Nejnižší věková hranice je 7 let, přesněji nástup do 2. třídy. Pokud rádi zpíváte a věnujete se hudbě, moc rádi Vás u nás přivítáme.

Dětský sbor řídí starobrněnský varhaník Stanislav Boldižár, sbormistr Komorního sboru baziliky. Chod sboru zajišťuje Veronika Dvořáčková, členka Komorního sboru baziliky. Činnost Dětského sboru baziliky je zřízena pod záštitou P.Wíta.

Pokud Vás naše činnost zaujala, kontaktujte nás na adresách: Stanislav Boldižár: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo Veronika Dvořáčková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.