Starobrněnský chrámový sbor

Starobrněnský chrámový sbor byl založen v říjnu roku 2015 varhaníky a absolventy brněnské konzervatoře Jiřím Langem a Mgr. et Bc. Alžbětou Bočkovou a navazuje na dlouholetou tradici Starobrněnského sboru, která sahá až do 19. století, kdy na Starém Brně sbormistr Pavel Křižkovský dirigoval Starobrněnský chrámový sbor, jenž doprovázel mše a slavnosti v bazilice a také zde založil Besedu Brněnskou a Brněnský mužský sbor. Dále sbor vedl jeho žák Leoš Janáček. V druhé polovině 20. století zde zastával funkci ředitele kůru Miroslav Příhoda, který sbor dirigoval až do své smrti v roce 1988. Mezi další sbormistry patří Vladimír Stehlík a Mgr.Petr Kolař. Poté byla tradice sboru přerušena až do roku 2015. V klášterním hudebním archívu je mnoho skladeb od L. Janáčka, P. Křižkovského a M. Příhody psaných přímo pro tento sbor, noví členové a sbormistr tedy mají na co navazovat.

Při první zkoušce sboru se sešlo cca. 12 lidí. Během Vánoc se sborové řady rozšířily na 25 členů. V letošním roce se sbor rozrostl na 50 členů. Zpěváci se pravidelně schází každou středu na zkoušky v učebně opatství od 18:45 do 21:15. Sbor doprovází slavnostní liturgie v bazilice, při větších svátcích účinkuje spolu se sborem orchestr a sólisté. První vystoupení sboru bylo na Slavnost Ježíše Krista Krále 22.listopadu 2015 v 9:00 v bazilice. Zpíváme i mimo naše „domácí“ působiště např. pouť v kapli sv. Anny, Velikonoční neděle v kostele Milosrdných bratří, staroslověnská liturgie v Hamiltonech...

IMG 7435

Občasně zkoušíme i o víkendu a neustále rozšiřujeme svůj repertoár novými skladbami. Kromě „liturgického zpívání“ vystupujeme také koncertně. Na podzim roku 2017 jsme zpívali koncert pro skupinu inženýrů a architektů. V prosinci jsme vystoupili spolu se sborem Magnificat z Újezda u Brna a s orchestrem v rakouském Gaweinstalu. Rybovu mši „Hej, mistře“ jsme letos koncertně provedli třikrát. Nejprve s ostatními sbory na Zelném trhu. 26. prosince v rámci vánočního koncertu v bazilice. Poslední provedení pak zaznělo na Tři krále v kostele sv. Leopolda na Vídeňské. V červnu 2018 nás čeká zpívání při mši v slavném salcburském dómu, kde působil sám W. A. Mozart. 

Dvakrát do roka sbor jezdí na soustředění, během kterého zpěváci absolvují hlasovou výchovu, zdokonalí se v intonační technice, stylové interpretaci a porozumění notovému materiálu. Starobrněnský sbor je i nadále otevřený všem se zájmem o zpěv, proto pokud máte rádi zpěv a chcete přispět k hudebnímu obohacení liturgie, jste srdečně zváni na naše pravidelné středeční zkoušky do klášterní učebny v 18:45. Chceme vytvořit nejen hudební těleso, ale také společenství, pro něž zpěv znamená také modlitbu.

 

Hlavní varhaník a sbormistr

Jiří Lang

tel: 605 973 413

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Varhaník Jiří Lang se narodil v Brně. Na varhany hraje od svých sedmi let. Navštěvuje brněnskou konzervatoř, obor varhany. Na konzervatoři se také zabývá improvizací, dirigováním, zpěvem a hrou na cembalo. Zúčastnil se několika varhanních kurzů pod vedením O. Latryho, E. Bellotiho, S. Béchy, P. Černého. Kromě sólové koncertní činnosti (varhaník, klavírista, dirigent) působí Jiří Lang jako hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zde také založil nový Starobrněnský chrámový sbor, jehož je sbormistrem. Jako varhaník také působí v dalších brněnských kostelech. Kromě doprovodu liturgie pravidelně hraje na svatebních a smutečních obřadech. Je vyhledávaným doprovázečem sborů (Mladost, Městský pěvecký sbor C. Lelka, Magnificat..). Jako pianista hraje baletnímu oddělení na brněnské ZUŠ J. Kvapila, založenou L. Janáčkem. Věnuje se také hudbě jazzové a popové. Zabývá se také činností skladatelskou a aranžerskou (sbory, orchestry, církevní zpěvy). Jako varhaník a dirigent vystupoval v Polsku, Rakousku, Německu, Skotsku, Itálii.. V neposlední řadě se zabývá i činností organologickou.

 

 

Korepetitor sboru

Jan Kopřiva

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Předsedkyně sboru

Běla Vlčková

tel: 721 932 478