Starobrněnský chrámový sbor

Starobrněnský chrámový sbor fungoval od roku 2015 do srpna 2019. Byl založen varhaníky a absolventy brněnské konzervatoře Jiřím Langem a Mgr. et Bc. Alžbětou Bočkovou a navazoval na dlouholetou tradici Starobrněnského sboru, která sahá až do 19. století, kdy na Starém Brně sbormistr Pavel Křižkovský dirigoval Starobrněnský chrámový sbor, jenž doprovázel mše a slavnosti v bazilice a také zde založil Besedu Brněnskou a Brněnský mužský sbor. Dále sbor vedl jeho žák Leoš Janáček. V druhé polovině 20. století zde zastával funkci ředitele kůru Miroslav Příhoda, který sbor dirigoval až do své smrti v roce 1988. Mezi další sbormistry patří Vladimír Stehlík a Mgr.Petr Kolař. Poté byla tradice sboru přerušena až do roku 2015. V klášterním hudebním archívu je mnoho skladeb od L. Janáčka, P. Křižkovského a M. Příhody psaných přímo pro tento sbor. 

Při první zkoušce sboru se sešlo cca. 12 lidí. Během Vánoc se sborové řady rozšířily na 25 členů. V roce 2018 se sbor rozrostl na 50 členů. Zpěváci se pravidelně scházeli každou středu na zkoušky v učebně opatství od 18:45 do 21:15. Sbor doprovázel slavnostní liturgie v bazilice, při větších svátcích účinkuje spolu se sborem orchestr a sólisté. První vystoupení sboru bylo na Slavnost Ježíše Krista Krále 22.listopadu 2015 v 9:00 v bazilice. Zpíváme i mimo naše „domácí“ působiště např. pouť v kapli sv. Anny, Velikonoční neděle v kostele Milosrdných bratří, staroslověnská liturgie v Hamiltonech...

IMG 7435

 Kromě „liturgického zpívání“ vystupoval sbor také koncertně. Na podzim roku 2017 jsme zpívali koncert pro skupinu inženýrů a architektů. V prosinci jsme vystoupili spolu se sborem Magnificat z Újezda u Brna a s orchestrem v rakouském Gaweinstalu. Rybovu mši „Hej, mistře“ jsme letos koncertně provedli třikrát. Nejprve s ostatními sbory na Zelném trhu. 26. prosince v rámci vánočního koncertu v bazilice. Poslední provedení pak zaznělo na Tři krále v kostele sv. Leopolda na Vídeňské. V červnu 2018 jsme zpívali při mši v slavném salcburském dómu, kde působil sám W. A. Mozart. 

 

Nyní v bazilice při slavnostních mších účinkuje Pěvecký sbor Mladost, založený r. 1956 Jaroslavem Dostalíkem.

www.mladost.cz

 

 

Jako kantor při nedělních mších v 9:00, 11:00 a o svátečních bohoslužbách působí dirigent, varhaník a varhanář BcA. Stanislav Smoček, DiS.

Slavnostnější bohoslužby také doprovází zpěvem a hrou na flétnu Lucie Langová, která studuje obor čembalo na brněnské konzervatoři.

 

Hlavní varhaník a sbormistr

Jiří Lang, DiS.

tel: 605 973 413

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Varhaník Jiří Lang se narodil v Brně. Na varhany hraje od svých sedmi let. Navštěvoval brněnskou konzervatoř 2013-2019, obor varhany, klavír. Na konzervatoři se také zabýval improvizací, dirigováním, zpěvem a hrou na cembalo. Ve studiu pokračuje na JAMU obor sbormistrovství. Zúčastnil se několika varhanních kurzů pod vedením O. Latryho, E. Bellotiho, S. Béchy, P. Černého. Kromě sólové koncertní činnosti (varhaník, klavírista, dirigent) působí Jiří Lang jako hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zde také založil nový Starobrněnský chrámový sbor, jehož byl sbormistrem. Jako varhaník také působil v dalších brněnských kostelech. Kromě doprovodu liturgie pravidelně hraje na svatebních a smutečních obřadech. Je vyhledávaným doprovázečem sborů (Mladost, Městský pěvecký sbor C. Lelka, Magnificat..). Jako pianista hraje baletnímu oddělení na brněnské ZUŠ J. Kvapila, založenou L. Janáčkem. Věnuje se také hudbě jazzové,popové a muzikálu, který hraje na klávesy v Městském Divadle v Brně. Zabývá se také činností skladatelskou a aranžerskou (sbory, orchestry, církevní zpěvy). Jako varhaník a dirigent vystupoval v Polsku, Rakousku, Německu, Skotsku, Itálii.. Vyučuje hru na varhany a improvizaci na kurzu Musica Sacra. V neposlední řadě se zabývá i činností organologickou.