Farní ohlášky 18. října 2020 - 29. neděle v liturgickém mezidobí

Pastorační aktivity a události tohoto týdne:

čtvrtek 22. října

v naší farnosti uctíváme sv. Ritu, přímluvkyni ve smíření a v lidsky bezvýchodných situacích

pátek 23. října

sv. Jana Kapistránského, kněze

sobota 24. října

sobotní památka Panny Marie

Další informace

  • 1.Biskup Vojtěch uděluje dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách. Mše svaté budou slouženy bez účasti veřejnosti. Povinnost účasti na nedělní mši svaté můžete splnit prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů, anebo online přenosů z farností. V neděli od 8:00 do 11:30 hod. bude možnost přijmout eucharistii. Vstupovat budete po 6 lidech a v pravidelných intervalech se střídat. Svátost smíření lze přijmout po telefonické domluvě s kněžími.

Archiv farních ohlášek

Otec Wit a komunita Augustiniánů

vám přeje požehnaný nastávající týden. Kéž Vás provází svou ochranou a požehnáním Panna Maria Svatotomská a přimlouvá se za vás i svatá Rita.